Diensten & Werkwijze

Financiele-arbo---checkOnze diensten
 • Overnemen van ‘hoofdpijndossiers’: het volledig en deskundig ontzorgen van zowel werknemer als werkgever;
 • Ziekmakende klachten ten gevolge van financiële problemen wegnemen bij de werknemer;
 • Structureren en stabiliseren financiële huishouding werknemer;
 • Versnellen reïntegratieproces, waardoor vermindering schadelast;
 • Het verlenen van juridische bijstand en zo nodig voeren van voorkomende juridische procedures, waaronder het aanvragen van een moratorium (tijdelijke schuldenbevriezing) en herziening alimentatie.

 

De kosten

Per traject: € 2.499,00 exclusief BTW – fiscaal volledig aftrekbaar – vaak (deels) vergoed door verzuimverzekeraar

Financiele-arbo---checkOnze werkwijze
 • Akkoord overdracht dossier van werkgever en werknemer;
 • Intake bij werkgever;
 • Intake bij werknemer (aan huis);
 • Directe ontlasting voor de werkgever en werknemer;
 • Data-entry in volledig geautomatiseerd beheerssysteem SMART ;
 • Complete rapportage financiële situatie en plan van aanpak;
 • Aanschrijven schuldeisers en stabiliseren schuldenproblematiek;
 • Aanvragen beschermingsbewind of begeleiding naar WSNP (optioneel);
 • Bevorderen opheffen van loonbeslag, sluiten stabilisatieovereenkomst, aanvragen moratorium (optioneel);
 • Openen beheersrekening;
 • Monitoring (inzage) voor werknemer en (deels) voor werkgever;
 • Verlenen van noodzakelijke juridische bijstand en het voeren van voorkomende procedures, bijvoorbeeld tegen ontruimingsvorderingen en alimentatie herziening.
Financiele-arbo---checkWist u dat
 • Voorheen lage inkomens/uitkeringsgerechtigden tot de risicogroep (arbeidsongeschiktheid als gevolg van financiële problemen) behoorden, maar nu ook hogere inkomens door (dreigend) verlies van banen;
 • 20% van de risicogroep zijn ouders met kinderen;
 • Kans op sociale uitsluiting c.q. isolement groot als gevolg van financiële problemen;
 • 1 op de 3 huishoudens in Nederland heeft te maken met betalingsachterstanden;
 • 1 op de 10 huishoudens in Nederland heeft problematische schulden of dreigen daar te ontstaan;
 • Per jaar melden ongeveer 100.000 huishoudens zich bij de schuldhulpverlening;
 • In 2011 waren ervoor het eerst bij schuldhulpverleningsinstellingen aangesloten bij NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) meer werkenden die zich aanmeldden bij schuldhulpverlening dan uitkeringsgerechtigden;
 • Een loonbeslag verwerken kost een werkgever 1 tot meer dan 3 uur werk;
 • 79 % van ondervraagde bedrijven heeft werknemers met financiële problemen;
 • 85% van ondervraagde bedrijven heeft werknemers met loonbeslagen;
 • De helft van het aantal werkgevers schat het ziekteverzuim door schulden op minimaal 9 dagen per jaar;
 • De helft van het aantal werkgevers schat het verlies aan productiviteit op 20%, een kwart zelfs op 25% of hoger;
 • Slechts 13 % van de werkgevers heeft een preventiebeleid;
 • 30% van de werkgevers wil zijn werknemers ondersteunen maar weet niet hoe;
 • Het gemiddelde schuldbedrag ligt rond de € 32.000,-.
Meer informatie over de mogelijkheden en onze diensten? Neem contact met ons op