Financiële Arbodienst: oplossingsgericht

Vragen om voorschotten of leningen, verzoeken om extra arbeidsuren, loonbeslagen, fraude, diefstal, corruptie, burn-out verschijnselen en uiteindelijk ziekteverzuim: het zijn allemaal signalen die kunnen duiden op problematische schulden van een werknemer.

Het aantal werknemers met financiële problemen is de laatste jaren explosief gestegen. Dat is niet alleen zeer vervelend voor de werknemer, maar het zorgt ook voor veel extra werk op de salarisadministratie of de afdeling personeelszaken.

 

Niet zelden leidt financiële stress tot ziekteverzuim. De Arbo-arts zal de werknemer rust adviseren en doorverwijzen naar een psycholoog. Dit lost niets op! Omdat het hier vaak om psychische klachten van financiële aard gaat, zal de werknemer geen vooruitgang boeken bij een psycholoog of therapeut, zolang zijn ziekmakende financiële problemen niet worden opgelost.

 

Financiële Arbodienst geeft de werkgever een nieuwe tool in handen. Vanaf nu is het mogelijk om een werknemer door te verwijzen naar het team van Financiële Arbodienst. Dit landelijk team van samenwerkende specialisten bezit de middelen, de deskundigheid en de ervaring om financiële stress snel en doeltreffend weg te nemen. De specialist stelt de diagnose en het behandelplan op, met schuldenmanagement als effectief medicijn. De werknemer zal zich direct ontlast en bevrijd voelen, waardoor hij zich weer met een gerust hart volledig op zijn carrière kan richten.

 

Uiteraard kan Financiële Arbodienst ook in voorkomende gevallen preventief ingeschakeld worden. Immers: vaak is voorkomen beter dan genezen.

Financiele-arbo---checkWIE ZIJN WIJ

Financiële Arbodienst is een compleet team van specialisten onder één dak: BPBI- en WSNP-bewindvoerders, ervaren advocaten, Wft-gecertificeerden en FTI- vergunninghouders.

Door deze unieke samenwerking onderscheidt Financiële Arbodienst zich nadrukkelijk van beschermingsbewindvoerders of budgetcoaches.

Financiele-arbo---checkVOOR WIE ZIJN WIJ

Financiële Arbodienst is B2B georiënteerd en focust zich met name op:
  • Verzuimverzekeraars;
  • Arbo-diensten;
  • Werkgevers en eigenrisicodragers

Neem contact op voor meer informatie