Als je medewerker financieel aan de grond zit

Het aantal werknemers met financiële schulden thuis groeit jaar op jaar. Op het werk zijn ze daardoor minder effectief; hun aandacht verslapt, ze melden zich vaker ziek en komen gespannen op het werk. “Werkgevers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid”, meent podiumauteur Gerk Kooy.

In Nederland is het aantal huishoudens met financiële schulden groot. Uit een onderzoek van de rijksoverheid blijkt dat zo’n 1,9 miljoen huishoudens een betalingsachterstand hebben. Hiervan kunnen er 700.000 in de categorie “problematisch” worden gerangschikt. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zagen in 2011 een toename van 13% in de aanvragen voor schuldhulpverlening ten opzichte van 2009 waarbij de gemiddelde schuld ca. € 27,500.- is. Financiële problemen op de werkvloer nemen toe en gezien de economische situatie in Nederland, is de verwachting dat de impact van deze problemen op de werkvloer de komende jaren alleen maar groter zal worden.

Een werkgever heeft er alle belang bij de financiële problemen van een werknemer te herkennen en deze te helpen voorkomen! Werkgevers realiseren zich steeds vaker dat een adequate aanpak van problematische schulden onder werknemers een meerwaarde heeft voor de werknemer en de werkgever. De werkgever heeft daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

(Bron: Sprout)